©2014-2017, SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI SƠN LA
Địa chỉ:188 Nguyễn Lương Bằng, Phường Quyết Thắng, TP.Sơn La
ĐIỆN THOẠI: 0223.852.124 FAX : 0223.853.242
Email: Kiensonla@gmail.com