©2014-2018, SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI SƠN LA
Địa chỉ:188 Nguyễn Lương Bằng, Phường Quyết Thắng, TP.Sơn La
ĐIỆN THOẠI: 02123.852.124 FAX : 02123.853.242
Email: sgtvt@sonla.gov.vn